LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 6-10/4/2015

    Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự Thứ Hai 06-4 Sáng - Đi công tác nước ngoài (hết tuần) - Nhật Bản -…