7 bài học làm Người

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận…

Từ vựng hay cho ngày lễ Halloween

Để chuẩn bị cho ngày Halloween 30/10  thật vui vẻ vào cuối tháng này, bạn có thể học trước những từ, cụm từ mà người bản ngữ hay dùng trong dịp lễ.